Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

21 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie obsługi akceleratorów medycznych, urządzeń do brachyterapii stosowanych w celach radioterapii w Zakładzie Radioterapii

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie obsługi akceleratorów medycznych, urządzeń do brachyterapii stosowanych w celach radioterapii  w Zakładzie Radioterapii

21 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie obsługi akceleratorów medycznych, urządzeń do brachyterapii stosowanych w celach radioterapii w Zakładzie Radioterapii

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej

21 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej

Postępowanie na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart sportowych imiennych - ZPZ-44/08/17

Olsztyn dnia, 21.08.2017 r.

21 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Postępowanie na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart sportowych imiennych - ZPZ-44/08/17

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa Operacyjnego oraz w gotowości i na wezwanie w Bloku Operacyjnym

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa Operacyjnego oraz w gotowości i na wezwanie w Bloku Operacyjnym

21 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa Operacyjnego oraz w gotowości i na wezwanie w Bloku Operacyjnym

Nabór na stanowisko Specjalisty w Biurze Badań Klinicznych

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko: 
Specjalisty

w Biurze Badań Klinicznych

21 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Specjalisty w Biurze Badań Klinicznych

Przetarg nieograniczony na dostawę kaniul dożylnych. ZPZ-35/06/17

Olsztyn, 21.08.2017r.

21 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę kaniul dożylnych. ZPZ-35/06/17

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Zakładu Radioterapii w SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Olsztyn, dn. 18.08.2017 r.

18 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Zakładu Radioterapii w SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PAKIETACH NR 1, 2, 3, 4, 6

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE NR 5

18 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy wózka pacjenta

Olsztyn dnia 18.08.2017r.

18 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy wózka pacjenta