Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku Spacjalisty ds. BHP oraz Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26 września 2016
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku Spacjalisty ds. BHP oraz Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

Zapytanie ofertowe na wymianę głowicy S5-1 do aparatu USG firmy Philips IE33

26 września 2016

Zapytanie ofertowe na wymianę głowicy S5-1 do aparatu USG firmy Philips IE33

26 września 2016
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wymianę głowicy S5-1 do aparatu USG firmy Philips IE33

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów piersi, ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych. ZPZ-52/08/16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

23 września 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę implantów piersi, ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych. ZPZ-52/08/16

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków do terapii podciśnieniowej. ZPZ-53/08/16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZPZ-53/08/16

23 września 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków do terapii podciśnieniowej. ZPZ-53/08/16

Udzielanie konsultacji specjalistycznych dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitalnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie konsultacji specjalistycznych dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitalnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii

22 września 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie konsultacji specjalistycznych dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitalnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego, ZPZ-30/06/16

Ogłoszenie o zamówieniu

21 września 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego, ZPZ-30/06/16

Przetararg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu 38 natrysków (...). ZPZ-56/09/16

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu 38 natrysków do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

ZPZ-56/09/16

20 września 2016
Czytaj więcej o: Przetararg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu 38 natrysków (...). ZPZ-56/09/16

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej w Pracowni Fizyki Medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej w Pracowni Fizyki Medycznej

20 września 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej w Pracowni Fizyki Medycznej

zapytanie ofertowe na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych

19 września 2016
Czytaj więcej o: zapytanie ofertowe na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. ZPZ-54/09/16

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów  lecznicznych.

ZPZ-54/09/16

19 września 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. ZPZ-54/09/16