Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej w Pracowni Cytologii i Histopatologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej w Pracowni Cytologii i Histopatologii

7 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej w Pracowni Cytologii i Histopatologii

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym - umowa zlecenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym - umowa zlecenie

7 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym - umowa zlecenie

Konkurs ofert na udzielenie pożyczki

Konkurs ofert na udzielenie pożyczki

7 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na udzielenie pożyczki

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. ZPZ-66/11/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

7 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. ZPZ-66/11/16

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodkiem Dziennym Terapii Onkologicznej oraz Poradni Chemioterapii i Poradni onkologicznej przez lekarza specjalistę onkologii klinicznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodkiem Dziennym Terapii Onkologicznej oraz Poradni Chemioterapii i Poradni onkologicznej przez lekarza specjalistę onkologii klinicznej.

6 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodkiem Dziennym Terapii Onkologicznej oraz Poradni Chemioterapii i Poradni onkologicznej przez lekarza specjalistę onkologii klinicznej.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologicznej przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologicznej przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii.

6 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologicznej przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę otolaryngologa w Pododdziale Otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej oraz koordynowanie pracą podległego zespołu w wymienionych komórkach organizacyjnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę otolaryngologa w Pododdziale Otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej oraz koordynowanie pracą podległego zespołu w wymienionych komórkach organizacyjnych.

6 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę otolaryngologa w Pododdziale Otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej oraz koordynowanie pracą podległego zespołu w wymienionych komórkach organizacyjnych.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w razie potrzeb innych jednostkach, komórkach organizacyjnych. Koordynowanie pracą podległego zesp

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w razie potrzeb innych jednostkach, komórkach organizacyjnych. Koordynowanie pracą podległego zespołu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

6 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w razie potrzeb innych jednostkach, komórkach organizacyjnych. Koordynowanie pracą podległego zesp

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na koordynację pracą podległego zespołu w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespole Transportu Sanitarnego oraz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na koordynację pracą podległego zespołu w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespole Transportu Sanitarnego oraz w Izbie Przyjęć

6 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na koordynację pracą podległego zespołu w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespole Transportu Sanitarnego oraz

Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych  w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii.

6 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii.