Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kolumn i paneli prod. Drager zainstalowanych w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. ZPZ-27/05/16

ZPZ-27/05/16

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kolumn i paneli prod. Drager zainstalowanych w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

31 maja 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kolumn i paneli prod. Drager zainstalowanych w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. ZPZ-27/05/16

Nabór na stanowisko: Technik farmaceutyczny

Dyrektor SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko: Technik farmaceutyczny

31 maja 2016
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Technik farmaceutyczny

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, ZPZ - 25/04/16

Zawiadomienie o wyborze najkorztystniejszej oferty w zakresie Pakietów 2-18

31 maja 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, ZPZ - 25/04/16

Nabór na stanowisko: Sekretarka/ Rejestratorka Medyczna

Dyrektor SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko: Sekretarka/ Rejestratorka Medyczna

30 maja 2016
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Sekretarka/ Rejestratorka Medyczna

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie III. ZPZ-28/05/16

ZPZ-28/05/16      

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie III

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

27 maja 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie III. ZPZ-28/05/16

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. ZPZ-35/05/16

ZPZ- 35/05/16                                      

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2016r.

27 maja 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. ZPZ-35/05/16

Przetarg nieograniczony na usługę naprawy cewki kręgosłupowej zamontowanej w rezonansie magnetycznym Vantage XGV MRT-1503/P3. ZPZ-34/05/16

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
- usługa naprawy cewki kręgosłupowej zamontowanej w rezonansie magnetycznym Vantage XGV MRT-1503/P

24 maja 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na usługę naprawy cewki kręgosłupowej zamontowanej w rezonansie magnetycznym Vantage XGV MRT-1503/P3. ZPZ-34/05/16

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie psychologii

24 maja 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Hematologii przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Hematologii

przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji

24 maja 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Hematologii przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji

Przetarg nieograniczony na usługę naprawy kamer systemu AlignRT wraz z wymianą. ZPZ-31/05/16

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
- usługa naprawy kamer systemu AlignRT wraz z wymianą

20 maja 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na usługę naprawy kamer systemu AlignRT wraz z wymianą. ZPZ-31/05/16