Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych za rok 2015

28 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych za rok 2015

Przetarg nieograniczonu na usługi serwisowe agregatu do kogeneracji Petra 500 C

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

28 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczonu na usługi serwisowe agregatu do kogeneracji Petra 500 C

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do oczyszczania powietrza metodą sterylizacji plazmowej w formie leasingu operacyjnego. ZPZ-33/05/16

ZPZ-33/05/16 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do oczyszczania powietrza metodą sterylizacji plazmowej w formie leasingu operacyjnego 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

27 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do oczyszczania powietrza metodą sterylizacji plazmowej w formie leasingu operacyjnego. ZPZ-33/05/16

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespole Transportu Sanitarnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespole Transportu Sanitarnego

24 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespole Transportu Sanitarnego

Przetarg nieograniczony na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi. ZPZ-39/06/16

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

22 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi. ZPZ-39/06/16

Przetarg nieograniczony na usługę czyszczenia układów i dezynfekcje instalacji klimatyzacyjnych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. ZPZ-41/06/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

na usługę czyszczenia układów i dezynfekcje instalacji klimatyzacyjnych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 22.06.2016 r.

22 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na usługę czyszczenia układów i dezynfekcje instalacji klimatyzacyjnych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. ZPZ-41/06/16

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, ZPZ - 37/06/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

22 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, ZPZ - 37/06/16

Przetarg nieograniczony na na zakup i wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta (Call Center). ZPZ-32/05/16

ZPZ- 32/05/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Przetarg nieograniczony na  zakup i wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta (Call  Center)

21 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na na zakup i wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta (Call Center). ZPZ-32/05/16

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kalibracji (wzorcowania) sprzętu dozymetrycznego II

Olsztyn, dn. 17.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kalibracji (wzorcowania) sprzętu dozymetrycznego II

17 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kalibracji (wzorcowania) sprzętu dozymetrycznego II

Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, ZPZ - 29/05/16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, ZPZ - 29/05/16