Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii, Poradni Radioterapii i Dziale Radioterapii wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz  pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii, Poradni Radioterapii i Dziale Radioterapii wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii, Poradni Radioterapii i Dziale Radioterapii wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej

Przetarg nieograniczony „Rozbudowa sieci informatycznej SP ZOZMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w formule zaprojektuj i wybuduj” ZPZ - 03/01/18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony „Rozbudowa sieci informatycznej SP ZOZMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w formule zaprojektuj i wybuduj” ZPZ - 03/01/18

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków dezynfekcyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków dezynfekcyjnych

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków dezynfekcyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeglądów technicznych i serwisu urządzeń dźwigowych zainstalowanych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeglądów technicznych i serwisu urządzeń dźwigowych zainstalowanych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego uzytku. ZPZ-07/02/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego uzytku. ZPZ-07/02/18

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie ZPZ – 13/02/18

Olsztyn 19.04.2018 r.

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie ZPZ – 13/02/18

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. ZPZ-19/04/18

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. ZPZ-19/04/18

Przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatury oraz dostawę odczynników i przeciwciał do badań IHC/ISH. ZPZ-18/03/18

Olsztyn, 18.04.2018r.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatury oraz dostawę odczynników i przeciwciał do badań IHC/ISH. ZPZ-18/03/18

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Poradni  Neurologicznej oraz  pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym