Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu otolaryngologii

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń  zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu otolaryngologii 

19 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu otolaryngologii

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Olsztyn, 18.01.2018r. 

19 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Plan zamówień publicznych na rok 2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy aparatu do znieczulenia Priumus ARXK-0283

19 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy aparatu do znieczulenia Priumus ARXK-0283

Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii ... w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie - etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury, ZPZ-02/01/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii ... w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie - etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury, ZPZ-02/01/18

Nabór na stanowisko: Sekretarka Medyczna

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko:
Sekretarki Medycznej

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Sekretarka Medyczna

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. ZPZ-62/10/17 (cz.2)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie pakietu nr 10

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY Cezal Sp. z o.o. w zakresie pakietu nr 9 oraz POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT w zakresie pakietu nr 9

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. ZPZ-62/10/17 (cz.2)

Zapytanie ofertowe na obsługę całodobową portierni SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Olsztyn dnia, 16.01.2018 r.

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na obsługę całodobową portierni SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Przetarg nieograniczony na dostawę ortopedycznych protez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych, ZPZ-61/10/17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę ortopedycznych protez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych, ZPZ-61/10/17

Konkurs ofert na: wykonywanie usług przez farmaceutę w zakresie farmacji szpitalnej oraz pełnienie funkcji Kierownika Apteki Szpitalnej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na  wykonywanie usług przez farmaceutę w zakresie farmacji szpitalnej oraz pełnienie funkcji Kierownika Apteki Szpitalnej

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na: wykonywanie usług przez farmaceutę w zakresie farmacji szpitalnej oraz pełnienie funkcji Kierownika Apteki Szpitalnej

Konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym